Perheyrityksessä vastuunkantajat kasvavat työn mukana yhä vaativampiin tehtäviin

J. Kärkkäinen Oy:n kärki vahvistui tänä syksynä kahdella nuorella miehellä, jotka ovat opiskelujen jälkeen nuorukaisina tulleet taloon töihin. Lähes 19 vuotta Kärkkäisellä töissä ollut Samuli Kumpula, 40, nimettiin ostojohtajaksi, yksitoista vuotta Kärkkäisen palveluksessa ollut Sampsa Veteläinen, 35, markkinointipäälliköksi. Osaavat, ahkerat ja vastuuntuntoiset ”kärkkäisläiset” ovat iän ja kokemuksen karttuessa venyneet yhä vaativimpiin tehtäviin.

Teksti: Reetta Reinman Kuva: Marjo Tornberg

S amuli Kumpula tuli Kärkkäisen palvelukseen keväällä 2000. Hän aloitti myyjänä ja siirtyi vuonna 2006 osto-organisaatioon.

– Olen ollut mukana monissa kehittämisprojekteissa ja toiminut neljällä eri osastolla ostajana. Viimeisimmän vuoden olen vastannut urheilu- ja retkeilytuotteiden ostoista. Tämän vuoden syksyllä toimenkuvani laajeni J. Kärkkäinen Oy:n ostojohtajaksi, eli vetovastuullani on nyt koko osto-organisaation toiminta.

Syksyllä myös toisen Kärkkäisen pitkäaikaisen työntekijän toimenkuva laajeni. Kärkkäisen yhdeksänhenkisen mainostoimiston eli ”Maikkarin” päällikkö Sampsa Veteläinen nimitettiin J. Kärkkäinen Oy:n markkinointipäälliköksi. Markkinointivastuun ohella Sampsa johtaa edelleen myös Kärkkäisen mainostoimistoa, joka sijaitsee Kärkkäisen Ylivieskan tavaratalon yhteydessä.

– Tiivistettynä voisi sanoa, että mainostoimistomme suunnittelee ja toteuttaa kaiken, missä Kärkkäinen näkyy: viidessä tavaratalossa, verkkokaupassa www.karkkainen.com, lehdissä, netissä, somessa. Tehtäviimme kuuluu myös muun muassa tuotteiden valokuvaus ja omien brändiemme suunnittelu aina tuotepaketteja myöten, Sampsa kiteyttää Kärkkäisen markkinointiosaston monipuoliset tehtävät.

Sampsa on tullut Kärkkäiselle töihin reilut yksitoista vuotta sitten. Hän on toiminut koko ajan Kärkkäisen mainonnan ja markkinoinnin parissa. Kärkkäisen ”Maikkarin” työporukka tuntee Sampsan ammattitaitoisena ja ahkerana esimiehenä. Luovuus saa ja pitää markkinointiosastolla kukkia, mutta vapauden kanssa käsi kädessä kulkee vastuu, ja aikataulut on ehdottomasti pidettävä.

– Arvostan todella paljon ahkeruutta, sitoutuneisuutta ja halua kehittää itseään. Lisäksi edellytän työntekijöiltäni sopivassa suhteessa visuaalisuutta, kykyä tuottaa tekstiä, tuotetuntemusta sekä ymmärrystä vähittäiskaupasta ja asiakaskäyttäytymisestä. Näitä kaikkea voi oppia, kunhan ensin mainitsemani asiat ovat kunnossa, Sampsa sanoo.

Tavarataloketjun osto-organisaation toiminta elää koko ajan futuurissa.

Samuli Kumpula, miten tämä käytännössä toteutuu?

– Tekeminen pitää pyrkiä kohdistamaan 0,5–2 vuotta eteenpäin, tämä vähentää hetkessä tekemistä ja kiirettä. Lisäksi on reagoitava nykyhetkessä tapahtuviin asioihin. Trendituotteet tulevat ja katoavat nopeasti.

Kärkkäisellä ostossa työskentelee kuutisenkymmentä henkilöä. J. Kärkkäinen Oy:n maahantuontia hoitaa oma organisaatio tuontijohtaja Jari Lappalaisen johdolla.

Yksityisenä tavarataloketjuna Kärkkäisellä kaikki tavarataloissa ja verkkokaupassa eri osastoilla myynnissä olevat tuotteet ovat oman osto-organisaation Suomesta ja maailmalta hankkimia, osa valikoimista on myös Kärkkäisen itse maahantuomia.

– Se, että ostajat osaavat ostaa sellaisia tuotteita, mitkä menevät kaupaksi, vaatii ostajilta sekä rautaista ammattitaitoa että kehittynyttä ”pelisilmää”, sanoo Samuli.

Olennaista on hyvä ammattitaito ja sen jatkuva kehittäminen.

– Mitä paremmin ostaja tuntee oman vastuualueensa, sitä herkemmin hän osaa aistia, mitkä tuotteet käyvät kaupaksi. Silmät ja korvat pitää olla jatkuvasti auki, ja täytyy rohkeasti kokeilla uutta. Monilla aloilla messut näyttävät suuntaviivoja tulevaisuudesta.

Samuli kiittää Kärkkäisen osto-organisaatiota erittäin ammattitaitoiseksi ja vastuulliseksi.

– Yhdessä voitamme isotkin haasteet.

Ostojohtaja Samuli Kumpula tarkastelee luottavaisin mielin Kärkkäisen tavaratalojen ja verkkokaupan valikoimien tulevaisuutta.

– Tulevaisuus näyttää hyvältä. Jo ennestään runsaat valikoimamme laajenevat kaiken aikaa sekä tavarataloissa että erityisesti verkkokaupassamme. Yleisesti ottaen pyrimme parantamaan palvelua arvojemme mukaisesti, jotka kiteytyvät sanoihin hinta, valikoima, palvelu.

Kärkkäisen laajoissa ja monipuolisissa valikoimissa on erityisen runsaasti erilaisia harrastuksia tukevia tuotteita. Harrastuksissaan moni suomalainen panostaa nyt hyvinvointiin.

– Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus hyvinvointiin ja terveellisiin elintapoihin kasvaa kaiken aikaa. Luonnossa liikkuminen ja ulkoliikuntaharrastukset, kuten pyöräily, lenkkeily ja hiihto, ovat hyvin suosittuja. Näiden osa-alueiden valikoimat tulevat meillä jatkossa kasvamaan, monipuolistumaan sekä erikoistumaan, lupaa Samuli.

Kärkkäisen osto hankkii myytävät tuotteet. Markkinointiosasto ”pukee” ne myyvään ja haluttuun kuosiin, tarjoaa tuotteista informaatiota tavarataloissa, verkkokaupassa, somessa ja printissä.

– Tämän teemme osto-osaston kanssa yhteistyössä; mitä Kärkkäisen jo nyt yli 200 000 tuotteen ja koko ajan kasvavista valikoimista eri ajankohtina nostetaan esille ja mitä niistä kerrotaan. Ostolla on tuotetietous, meillä Maikkarissa markkinointiosaaminen, korostaa markkinointipäällikkö Sampsa Veteläinen Kärkkäisen oston ja markkinoinnin saumatonta yhteistyötä.

Sampsa, miten markkinointi tulee Kärkkäisellä tulevaisuudessa kehittymään?

– Digitalisaatiosta ja asiakkaan tunnistamisesta puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän. Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän nimen omaan digimarkkinointiin ja asiakkaalle juuri oikein kohdennettuun markkinointiin. Itse kuitenkin uskon, että tämä ei pelkästään riitä, vaan tulemme jatkamaan myös perinteistä ja meille hyvin vahvaa lehtimainontaa.

– Kun hinta, ajankohta ja asiakkaan tarve kohtaavat; niin siinäpä ovat hyvän mainokset tunnusmerkit oli mainos sitten printissä tai digitaalisessa ympäristössä, kiteyttää Sampsa ja korostaa:

– Olennaista on, että tuoteinformaation – oli se sitten esimerkiksi lehtimainos, uutiskirje verkossa tai juliste tavaratalossa – kautta asiakas saa lisäarvoa: tietoa tuotteista ostopäätöksensä tueksi.

Sampsa on pohtinut paljon hyvän tarinan merkitystä markkinoinnissa.

– Tarinankerronta on ihmiskunnalle ikiaikainen, voisiko sanoa myötäsyntyinen ominaisuus. Hyvän tarinan äärelle pysähdytään, tarina antaa tietoa, tarinankerrontatilanne voimistaa yhteisöllisyyttä ja rauhoittaa. Hyvät tarinat kiehtovat aina. Siksi haluankin visualisoinnin ohella kehittää nimen omaan markkinointitekstiemme tarinallisuutta. Tarinat myyvät!

Nykyaikainen sähköpostimarkkinointi mahdollistaa tarinoiden ja kaikenlaisen tuoteinformaation yhtä tarkemman kohdistamisen tarkennetuille kohderyhmille.

– Tämä on asiakkaan yhä parempaa palvelemista; vaikkapa esimerkiksi, että traktorimönkijöistä kiinnostuneet maatalousyrittäjät saavat meiltä sähköpostiinsa traktorimönkijöitä koskevan uutiskirjeen, ja puolestaan kuntosalilla harjoittelevat saavat uutiskirjeen muodossa tietoa ja tarjouksia uusista treenaamiseen liittyvistä tuotteista.

Ammattitaito, tekemisen riemu ja innovatiivisuus oikein imaisevat mukaansa, kun Samulin ja Sampsan kanssa juttelee heidän työstään. Samalla he ovat äärimmäisen nöyriä työtä ja elämää kohtaan. Ilman lepoa ja rentoutumista ei jaksa pysyä skarppina.

Liikunta ja ulkoilu ovat mieluisat harrastukset 40-vuotiaalle Samulille.

– Arkiliikunnan saan hoidettua pyöräilemällä työmatkat kesät talvet.

Monipuolinen liikunta niin yksin kuin yhdessä perheen kanssa on myös 35-vuotiaalle Sampsalle mieluinen harrastus.

– Lisäksi pyrin vapaa-aikana lukemaan omaan ammattialaani liittyvää kirjallisuutta ja sitä kautta kehittämään itseäni, Sampsa kertoo.

”– Arvostan todella paljon ahkeruutta, sitoutuneisuutta ja halua kehittää itseään. ”
”– Mitä paremmin ostaja tuntee oman vastuualueensa, sitä herkemmin hän osaa aistia, mitkä tuotteet käyvät kaupaksi.”