Liminganlahti tunnetaan vesilinnuistaan

Suojelutoimenpiteet veivät osan Liminganlahden kuuluisista linnustus-

alueista. Valtaosa vesistöstä on kuitenkin edelleen metsästäjien käytössä.

Pohjois-Pohjanmaalla toimivan Lumijoen Metsästysyhdistyksen alueelta löytyvät Liminganlahden kuuluisat lintuvedet. Ne antavat metsästäjille hyvin saalista; linnustamaan on tultu kauempaakin, kuten Kuopion suunnalta, Jyväskylästä ja Kokkolasta.

Vieraslupien myynti on kuitenkin vähentynyt vuosi vuodelta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Poutiainen löytää tähän syyn lahdella olevista suojelualueista, jotka on perustettu 2000-luvun alkupuolella.

– Moni ei tiedä, että Liminganlahdella voi edelleen pyytää lintuja. Ainakin muualla asuville on helposti jäänyt lehtiotsikoista mielikuva, että koko alue olisi suojeltu, ja näin ei todellakaan ole.

Lintujen tarkkailijat ja luontomatkailijat sen sijaan ovat löytäneet Liminganlahden. Poutiainen ei näe tässä kuitenkaan ongelmaa, kunhan toimitaan rinta rinnan.

– Se on hyvä että suojellaan, koska täällä on harvinaisempiakin lajeja, ja luonnonmukaisuutta on syytä tukea. Mutta kannattaa silti muistaa, että ennen kuin oli ensimmäistäkään suojelualuetta täällä oli metsästetty jo kymmeniä, ellei satoja vuosia, ja kannat olivat siitä huolimatta pysyneet hyvinä. Lumijoen Metsästysyhdistys on perustettu vuonna 1915, ja jo alkuvuosikymmenien aikana vesilinnustus oli merkittävä metsästysmuoto, jota tultiin harrastamaan kauempaakin.

Liminganlahti sai ensimmäiset suojelualeensa vuosina 2003-2004, ja viimeisin on tehty vuonna 2007, joka sekin koskee myös Lumijoen Metsästysyhdistystä.

Suojelujen piirissä olevilla alueilla on metsästyskiellossa yli 1500 hehtaaria. Ne tunnettiin hyvinä sorsastusvesinä.

Kuitenkin Lumijoella on edelleen kaikkiaan 57 kilometriä rantaviivaa. Puheenjohtaja arvioi, että yhdistyksellä on tällä hetkellä 40 kilometriä rajoituksetonta aluetta.

– Täältä löytyvät todella hienot vesilinnustusalueet, Kuten Karvonlahti ja Sammallahti, joiden olemassaolo on paikkakunnan ulkopuolella vain harvojen tiedossa.

Liminganlahti tunnetaan kaiken kaikkiaan linnustajien riista-aittana.

– Perusvesilintuja löytyy laidasta laitaan, ja lisäksi on harvinaisempiakin sorsalintuja, kuten esimerkiksi jouhisorsaa. Merihanhia on viime vuosina riittänyt kohtuulliseen pyyntiin, mutta metsähanhen osalta täytyy olla tarkkana.

Pienpedot on pidetty Liminganlahdella hyvin kurissa. Poutiainen nostaakin tämän merkittäväksi tekijäksi, että lintuja riittää.

– Pienpedot verottavat nopeasti lintukantoja, jos niitä ei pyydetä säännöllisesti. Minkkejä löytyy, ja supikoirakin alkaa olla täällä jo yllättävän yleinen. Tämän vuoksi Lumijoella tuetaan merkittävästi pienpetojen pyyntiä.

Lumijoen Metsästysyhdistys on tarjonnut jo vuosien ajan vieraille mahdollisuuden päästä linnustamaan Liminganlahdelle.

– Ja näin tullaan tekemään myös tulevaisuudessa, Poutiainen tähdentää.

Vieraslupien myynti on ollut yksi tulolähde yhdistykselle.

– Myynnillä tuetaan muun muassa paikallisten nuorten sekä jäsenten harjoittelumahdollisuuksia Noptelilla, ilmakiväärillä ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös ammuntasimulaattorilla. Täytyy pysyä ajassa mukana, ja uskonkin, että näin olemme pystyneet tekemään.

Yhdistys kauppaa kausilupia 80 eurolla ja vuorokausilupia 30 eurolla.

– Jos joku ostaa vuorokausiluvan ja haluaakin sitten metsästää enemmän, se on hyvitetty kausiluvan hinnasta, Poutiainen sanoo.

– Kannattaa muistaa, että ennen kuin oli ensimmäistäkään suojelualuetta täällä oli metsästetty jo kymmeniä, ellei satoja vuosia, ja kannat olivat siitä huolimatta pysyneet hyvinä.

Missä?

Liminganlahti

Liminganlahti on Pohjanlahden sivulahti Perämerellä Pohjois-Pohjanmaalla Oulun, Limingan ja Lumijoen kuntien alueella.

Liminganlahden vesipinta-ala on 109 km2. Lahden pituus on suurimmillaan noin 15 kilometriä, ja pohjukassa sen leveys on suurimmillaan noin kymmenen kilometriä.

Alueella sijaitsee myös Liminganlahden Luontokeskus, joka on rakennettu vuonna 1998.