Pajayrittäjä saa keskittyä omaan osaamiseensa

Työtä on tarjolla, mutta missä tekijät. Työn kohtaanto ongelmasta puhutaan paljon ja yhtenä syynä siihen on työn muuttuminen pirstaleisemmaksi ja yrittäjämäiseksi.

Omapajan kanssa toimintaa aloittava yrittäjä voi kokeilla yrittämistä ilman suurta riskiä. Itsensä työllistävä yrittäjä voi laskuttaa oman työnsä ilman oman yrityksen perustamista.

Teksti: Reetta Reinman Kuvat: Omapaja Oy


Omapajan Markku Jääskeläinen ja Roll Outdoorsin Heikki Stöckel tutkailevat Heikin yrityksen suunnitelmia. Roll Outdoorsin yrittäjä Heikki Stöckel vie pyöräilijöitä Lapin monipuolisiin maastoihin säällä kuin säällä. Heikki aloitti toiminnan Omapajan kautta ja nyt yritys jatkaa kasvuaan omana yrityksenä.
 

Omapaja Oy tarjoaa yrityshautomon, kirjanpitäjän ja mainostoimiston palvelut kaikki samasta paikasta. Palvelusta laskutetaan toimialakohtaisen ja liikevaihtoon perustuvan palveluprosentin mukaisesti. Kun toiminta on kasvanut, voi miettiä myös oman yrityksen perustamista.

Turvallinen polku tarkoittaa myös sitä, että pajayrittäjänä voi toimia pienimuotoisesti menettämättä työttömyysturvaansa kokonaan. Turvallinen yrittäjyys vaan koko ajan nostaa päätään, missä tahtojaan asiaa lähtee puimaan.

Yrittäjä. Yrittäminen. Oma yritys.

– Nämä sanat tuovat meidän suomalaisten mieliimme syvän kunnioituksen ja kovan työn, mutta samalla ne herättävät riittämättömyyden tunteen sekä pelon epäonnistumisesta, pohdiskelee Omapaja Oy:n omistaja-toimitusjohtaja, Haapajärvellä asuva Markku Jääskeläinen , 59.

Jääskeläisen perheen yritys Omapaja Oy, haluaa olla luomassa turvallista polkua yrittäjyyteen; hälventämässä pelkoa ja riittämättömyyden tunnetta, kannustamassa sekä konkreettisesti helpottamassa yrittäjän työtä.

– Pyrimme monin eri tavoin madaltamaan yrittämisen eri kynnyksiä, yhteenvetää Jääskeläinen.


 

Jääskeläisen mukaan Omapajan kevytyrittäjyys on oivallinen vaihtoehto perinteisen pienyrityksen, eli useimmissa tapauksissa toiminimen perustamisen tilalle tai itsensä työllistäville, jotka haluavat laskuttaa oman työnsä. Tänä päivänä on paljon toimialoja, missä itsensä työllistäminen yrittäjämäisesti on ainoita mahdollisuuksia työllistyä.

– Omapajan palvelussa säästyy toiminimen perustamiseen liittyvältä paperityöltä. Lisäksi liittyminen Omapajaan on täysin maksutonta.

Omapajassa pajayrittäjä – kuten Omapaja nimittää asiakkaitaan – tekee oman alansa työt, Omapaja Oy laskuttaa työn pajayrittäjän asiakkaalta ja kirjaa myynnin pajayrittäjälle tuloksi.

– Pajayrittäjä toimittaa meille työhön liittyvistä vähennyskelpoisista kuluista kuitit ja me kirjaamme kulut hänelle menoksi.

Eli Omapaja hoitaa pajayrittäjän kirjanpidon, laatii arvonlisäverolaskelman ja maksaa pajayrittäjän alv:n verottajalle.

– Kiteytettynä pajayrittäjä toimii yrittäjämäisesti, mutta hänen ei tarvitse perustaa omaa yritystä, eikä vaivata päätään byrokratialla, vaan hän saa keskittyä täysillä omaan työhönsä, omaan perusosaamiseensa, Jääskeläinen sanoo.

Omapaja on myös työnantajille oivallinen tapa ottaa ihmisiä töihin.

– Työnantajan ei tarvitse ottaa työntekijöitä omille palkkalistoilleen. Omapajan kautta työllistäminen on siten verrattavissa vuokratyöhön. Tosin näemme, että pajayrittäjä on sitoutuneempi ja vastuullisempi, kun hän määrittelee itse työnsä hinnan ja sen, mihin tekee töitä, Jääskeläinen toteaa.

Hän korostaa työelämän murrosta, joka on jo nyt toteutunut, ja tulevaisuudessa Jääskeläinen näkee sen vielä vahvemmin toteutuvan.

– Palkkatyö ja itsensä työllistävä työ tulevat lähenemään toisiaan. Moni työnantaja ei enää palkkaa työntekijöitä, vaan he ostavat työsuoritteita. Tällöin korostuu itsensä työllistävät yrittäjät, jotka myyvät työnantajille työsuoritteita. Yhtenä esimerkkinä on alihankintatyö, jota on jo pitkään ollut Suomessa.

– Aikoinaan kun työn vuokrauspalvelu tuli Suomessa markkinoille, epäilijät arvelivat, tuleeko se jäämään. Työn vuokraus on tullut jäädäkseen, toimialana se kasvaa jatkuvasti merkittävästi, sanoo Jääskeläinen.

Omapajaan verrattavaa yrittäjiä auttavaa palvelutoimintaa Suomessa ei juurikaan ole, jotkut työosuuskunnat eli laskutusosuuskunnat toimivat samoin periaattein, mutta suppeammin.


 

Jääskeläinen uskoo, että tulevaisuudessa Omapajan tarjoamalle mahdollisuudelle riskittömään yrittämiseen tulee olemaan entistä enemmän kysyntää, koska työn tekemisen muodot ovat vahvassa murroksessa.

– Vallankin ns. toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet tulevat Suomessa vähenemään, mutta työn määrä ei vähene.

Tästä seuraa, että yrittäjämäinen toimintapa työn tekemisessä tulee lisääntymään, ja se sopiikin hyvin omatoimisille, aktiivisille ihmisille.
 

Omapaja tarjoaa taloushallinnollisen osaamisen lisäksi markkinointi- ja myynninedistämispalveluita sekä mainostoimistopalveluita. Toiminnan alussa Omapaja auttaa pajayrittäjiä toimintasuunnitelman teossa.

– Hyvin tärkeäksi palvelumuodoksemme pajayrittäjät ovat kokeneet yhdessä suunnittelemamme hinnoittelumallin. Hinnoittelun suunnittelulla pajayrittäjämme välttää tyypillisen alihinnoitteluun liittyvän virheen, johon useat alkavat yrittäjät sortuvat, Jääskeläinen sanoo.

Omapaja Oy:n kotipaikka on Oulussa. Oulun lisäksi Omapajalla on toimipisteet Rovaniemellä, Tampereella ja Hyvinkäällä. Valtaosaltaan pajayrittäjät ovat Omapajaan yhteydessä verkon välityksellä. Omapaja Oy työllistää puolisenkymmentä työntekijää. Pajayrittäjien palvelun lisäksi Omapaja Oy järjestää myös koulutustoimintaa. Nyt syksyllä on esimerkiksi menossa kaksi kuukautta kestävä Itsensä työllistävä yrittäjävalmennus. Koulutuksen aikana käydään läpi yrittämisen eri osa-alueita, pilkotaan yrittäjän työsarka eri paletteihin ja pohditaan, mitä seuraa tästä ja tuosta asiasta ja miten kaikki vaikuttavat kokonaisuuteen.

– Näinkö helppoa yrittäjäksi ryhtyminen onkin, moni tuumaa valmennuskurssin jälkeen, sanoo Jääskeläinen.

Työtä yrittäjillä on aina paljon, mutta tietoa ja tukea on tarjolla, kuten Omapaja Oy.

”– Palkkatyö ja itsensä työllistävä työ tulevat lähenemään toisiaan. Moni työnantaja ei enää palkkaa työntekijöitä, vaan he ostavat työsuoritteita. ”

Webinaari 26.9. klo 18

Näin muutat osaamisesi kannattavaksi yritystoiminnaksi.

Ilmoittaudu mukaan tiistaina 26.9. klo 18 pidettävään webinaariin osoitteessa omapaja.fi. Paikkoja rajoitetusti!