Eduskuntavaalit ovat aina merkittävät, mutta joskus erityisen merkittävät, kuten nyt. Seitsemänkymmentä vuotta sitten keväällä 1945 oli Suomessa ensimmäisenä sodassa olleena maana eduskuntavaalit. Ne olivat poikkeuksellisen merkittävät. Silloin myös käynnistyi jälleenrakentaminen ja siihen tarvittiin päätöksentekokykyinen eduskunta ja hallitus. Kiitollisina veteraanisukupolvelle voimme todeta, jos sota olisi päättynyt toisin, ei niitä vaaleja olisi ollut eikä myöhemmin monia muitakaan vaaleja.

Elämme monessa mielessä murrosaikaa. Se näkyy taloudessa, turvallisuudessa ja suhtautumisessa kestäviin arvoihin. Nytkin tarvitaan päätöksiin kykenevää hallitusta ja eduskuntaa. Tarvitaan oikeudenmukaista, talouskasvua lisäävää ja ihmiset huomioivaa vakaata politiikkaa. Päätöksenteossamme on ollut johtajuusvaje. Samalla on unohtunut politiikan ydin, ihminen. Tämä on näkynyt mm. suhtautumisessa lapsiperheisiin ja ikäihmisiin.

Politiikkaan odotetaan nyt muutosta. Asioita ei hoideta mielikuvapolitiikalla, varsinkaan vaikeina aikoina. Tarvitaan uskottavuutta, vakautta ja osaamista. Monet yritykset odottavat juuri nyt hallituksen toiminnalle pitkäjänteisyyttä ja luotettavuutta, jotta myös uskaltaisivat investoida.

Tulevalla hallituksella ei ole helpot tehtävät edessä, hallituspohjasta riippumatta. Vaikeita päätöksiä on tehtävä, mutta näyttää kuitenkin siltä, että ihmiset ovat mielikuvaa kriisitietoisempia. Nyt olisi aika saada aikaan laaja yhteiskuntasopimus, jossa kaikki keskeiset toimijat sopivat taloutta parantavista, kilpailukykyä tukevista ja työpaikkoja synnyttävistä toimista. Pelkillä mekaanisilla leikkauslistoilla talous ei nouse.

Pohjois-Suomen rooli taloutemme kasvussa tulee olemaan merkittävä, monestakin syystä. Monien tärkeiden toimialojen kasvupotentiaali on pohjoisessa, kuten metsäteollisuuden, energian ja elintarviketuotannon. Se edellyttää kuitenkin investointeja ja koulutusta. Taloudessa on eräänlainen jälleenrakentamisen aika.

Politiikassa ja koko yhteiskunnallisessa toiminnassa oleellista on, että kivijalka, ts. aate- ja arvopohja on kunnossa. Jos kivijalka kestää, silloin pystytään myös käytännön asioita uudistamaan ja nostamaan Suomi uudelleen kuntoon.

Käyttäkäämme nyt yhtä keskeisintä perusoikeuttamme, äänioikeuttamme.

Tapani Tölli

Kansanedustaja,

kansanedustajaehdokas (kesk)