Oululainen Aunio Group Oy on kehittänyt mittalaitteen, joka mittaa ja tallentaa tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä. Mittalaitteistolla voidaan tuottaa tutkimusdataa tuulivoimaloiden infraäänen luonteen ja leviämisen selvittämiseksi sekä infraäänen mahdollisesti aiheuttamien terveyshaittojen analysoimiseksi. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni on erilaista kuin luonnossa esiintyvät infraäänet, mittausten mukaan tuulivoimaloiden tuottama infraääni erottuu selkeänä signaalina ympäristön kohinasta.

Teksti: Reetta Reinman

Oululainen Aunio Group Oy on kehittänyt mittalaitteen, jolla Aunio Group Oy:n omistaja-toimitusjohtaja Antti Aunion mukaan pystytään mittaamaan ja tallentamaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä jopa yli 50 kilometrin etäisyydellä voimaloista. Mittauslaitteen prototyyppi valmistui syksyllä 2016. Tällä hetkellä Aunio Groupilla on vuokrattavana noin 30 mittalaitetta. Mittareita voidaan käyttää yhdessä myös mittausverkkona, jonka avulla infraäänen leviämisen laajuutta pystytään seuraamaan esim. sääolosuhteiden mukaan.

– Ihminen ei kuule infraääniä, sillä ne ovat hyvin matalia. Niiden taajuus on alle 20 hertsiä, Aunio kertoo.

Aunion mukaan hänen yrityksensä kehittämällä mittalaitteella voidaan erottaa luonnon infraäänet tuulivoimaloiden aiheuttamista infraäänistä. Tuulivoimaloiden infraääni erottuu mittaustuloksissa selkeänä, säännöllisenä signaalina erotuksena luonnon infraäänestä, joka on luonteeltaan tasaista kohinaa.

– Tilanne on mielenkiintoinen sen vuoksi, että koskaan aikaisemmin ei tällaista kokonaisia maakuntia kattavaa jatkuvaa, säännöllistä infraäänisignaalia ole esiintynyt. Kyseessä on historiallisesti täysin uusi ympäristötekijä, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ihmisiin ja eläimiin ei vielä tunneta.

Aunion yritys järjesti omarahoitteisessa pilottitutkimuksessa noin 20 mittalaitetta tuulivoimaloiden aiheuttamista oireista valittaneiden ihmisten koteihin eri puolille Suomea kuukaudeksi keräämään tietoa. Samanaikaisesti asukkaat kirjasivat oiretuntemuksiaan. Mittaustietoja ei näytetty asukkaille. Mittauksia on tehty useilla paikkakunilla Suomessa, muun muassa Oulussa, Siikajoella, Kalajoella, Ylivieskassa, Kurikassa, Porissa ja Merikarvialla.

Aunio ei ota kantaa siihen, miten infraääni ihmiseen vaikuttaa. Hänen mielestään asiaa olisi tarpeen tutkia ja mitata kunnolla sekä analysoida mittaustulosten perusteella tuulivoimaloiden mahdollinen vaikutus terveyteen.

– Koska tällaista ympäristötekijää ei ennen ole ollut, ei sen pitkäaikaisvaikutuksista vielä ole kokemuksia. Lyhyellä altistuksella voimakkaalla signaalitasolla infraääni on terveydelle haitallista, se tiedetään. Mutta kukaan ei tiedä, kuinka haitallista tuulivoimaloiden tuottama infraääni on pitkäaikaisella altistuksella. Tarkempi tieteellinen tutkimus ja analyysi infraäänen pitkäaikaisvaikutuksesta puuttuu. Tutkimustieto toisi selvyyden, onko tuulivoimaloiden infraäänellä osoitettavissa selvä syy-yhteys ihmisten terveysoireisiin, Aunio sanoo.

– Mittalaitteistollamme on mahdollistaa tuottaa tutkimusdataa analysoitavaksi, ne pystyvät nauhoittamaan infraääntä yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja, ja tuloksia voidaan verrata ihmisen kokemiin oireisiin, hän korostaa.

– Joka tapauksessa meillä Suomessa on uusi signaali eli tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni ympäristössä vaikuttamassa. Laitteidemme tuottamista mittauskuvista näkyy selkeästi tuulivoimaloiden tuottama jatkuva infraääni, sillä spektrogrammeissa näkyvät spektripiikit häviävät, kun voimalat pysäytetään. Olemme havainneet, että infraääni peittyy osittain kohinaan kovan maatuulen aikana, kertoo Aunio.

– Myös sen olemme mittauksiemme kautta havainneet, että tuulivoimaloiden infraääni leviää hyvinkin kauaksi tuulivoimaloista. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni tulee nykykehityksen seurauksena olemaan uusi elinympäristössämme vaikuttava signaali, joka vaikuttaa kaikkialla Suomessa.

Aunio Group Oy:n kehittämä tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen mittauslaite on Antti Aunion mukaan ensimmäinen jatkuvaan tauottomaan mittaukseen soveltuva laite, joka on niin edullinen, että mittauslaiteverkosto voi olla laaja.

– Tutkimuksen jatkamiseen tarvitaan rahoitusta ulkopuolelta, yrityksemme rooli on olla laitekehittäjänä.

Aunion mukaan tutkimushanketta on tarjottu Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle. Vastauksia ministeriöistä ei ole kuulunut.

– Missään nimessä emme pyri minkäänlaiseen vastakkainasetteluun; eipäs juupas -keskusteluun tuulivoiman mahdollisista terveyshaitoista, vaan yrityksemme tarjoaa mittausvälineet, joiden avulla asiaa pystytään selvittämään. Mittalaitteiden ansiosta on keino selvittää infraäänen ja terveysvaikutusten välinen korrelaatio pitkäaikaisseurannassa, korostaa Aunio.

Antti Aunio on aiemmin toiminut Nokialla matkapuhelinten teknologia- ja tuotekehityshankkeissa sekä Valkee Oy:ssä. Hän kuuli ensimmäisen kerran tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä noin kaksi vuotta sitten.

– Samalla minulle kerrottiin, että suuret tuulivoimalat tuottavat infraääntä, joka kantautuu jopa kymmenien kilometrien päähän voimaloista. Maailmalla oli tahoja, jotka väittivät, että infraääni on ihmisten ja eläinten terveydelle vaarallista ja pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa pysyviä fysiologisia muutoksia.

Aikaisemmissa työtehtävissään Aunio oli joutunut paljon pohtimaan plasebon vaikutusta ja sitä, miten sitä voidaan pienentää lääkelaitetutkimuksissa.

– Plasebo-vaikutus on tunnetusti erittäin suuri ja oletettavasti nosebon vaikutus on yhtä haasteellinen. Plasebossahan hoidettava parantuu, vaikka lääkkeenä olisi pelkkä kalkkitabletti, kun taas nosebon vaikutuksesta henkilö saa oireita ulkoisesta tekijästä, jolla ei ole tieteellisesti voitu osoittaa fysiologista syy-yhteyttä oireisiin.

Tuulivoimaloiden aiheuttaman infraäänen mahdolliset terveysvaikutukset jäivät vaivaamaan Auniota.

– Kuulin ystävältäni, että usealla paikkakunnalla Suomessa tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvilla ihmisillä oli alkanut ilmetä samankaltaisia oireita kuin ulkomaiset tutkijat olivat raportoineet. Ihmisillä oli ilmennyt mm. rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua, selittämätöntä öistä heräilyä, korvien soimista ja matalataajuista tinnitusta.

– Ystäväni oli myös hankkinut infraäänen mittauslaitteen, jolla hän oli itse pystynyt mittaamaan tuulivoimaloiden infraääntä. Samalla hän oli seurannut omia oireitaan ja merkannut oireet päiväkirjaan. Infraäänen hän oli nauhoittanut kuukauden jaksoissa ja vertasi kuukauden jälkeen tuulivoimaloiden infraäänen ja päiväkirjan oireiden ajallista ilmenemistä. Hänen havaintonsa oli, että oireiden ja infraäänen välillä oli yhteys. Keskustelimme useasti, miten asiaa voisi tutkia laajemmin. Päädyimme siihen, että pitäisi saada riittävän edullinen infraäänimittauslaitteisto, jolla voisi mitata ja nauhoittaa useista paikoista yhtä aikaa ja samalla kerätä tietoa ihmisten kokemista terveyshaitoista. Lopulta päädyimme kehittämään oman mittauslaitteemme, jolla pystyisimme tarvittaessa toteuttamaan tutkimuksen ja tällä mittalaitteella vastaamaan tuulivoimaloiden mahdollisista terveyshaitoista huolestuneiden ihmisten tarpeisiin.

Pilottitutkimuksessa tammikuusta 2017 lähtien yli 20 Aunio Groupin infraäänen mittalaitetta on ollut eri puolilla Suomea noin 1–10 kilometrin säteellä tuulivoimaloista kodeissa, joissa on koettu tuulivoimaloiden tulon jälkeen ilmenneitä terveyshaittoja. Mittalaitteet ovat olleet yhdessä paikassa kerrallaan kuukauden. Samaan aikaan kodeissa on täytetty päivittäin oirepäiväkirjaa.

– Mittauslaitteiston ja pilottitutkimuksen ansiosta Suomessa on nyt ainutlaatuinen tekniikka ja osaaminen infraäänen ja ihmisten kokemien terveyshaittojen välisen yhteyden tutkimiseksi. sanoo Aunio.

Aunio Group vuokraa infraäänimittareita ympäri Suomen.

– Asiakkaamme voivat halutessaan ottaa samalla osaa tutkimukseen täyttämällä oirepäiväkirjaa mittausjakson aikana. Mittaus jakson lopuksi asiakas saa spektrogrammit infraäänen esiintyvyydestä sekä kopiot oirepäiväkirjasta. Infraääni mittausdatan sekä oirepäiväkirjatiedot liitämme ilman henkilötietoja tutkimusaineistoon.

– Mittauslaitteistolla mitataan myös muita ympäristössä esiintyviä matalataajuisia ääniä, kuten esimerkiksi pumppaamojen aiheuttamaa häiriötä asuintiloissa, Aunio kertoo.

Lisää aiheesta löytyy esim. www.auniogroup.com

”– Ihminen ei kuule infraääniä, sillä ne ovat hyvin matalia. Niiden taajuus on alle 20 hertsiä.”