Hapettuminen ja tulehdus ovat kaksi pahinta terveyttä vaarantavaa tekijää

Sydämen ja elimistön stressi on poistettavissa, mutta se vaatii sen havaitsemista ja siihen puuttumista selkeillä toimenpiteillä. Elämäntapa- ja ruokavaliomuutokset sekä hapetusstressiä ja tulehdusta vähentävät ravintolisät auttavat torjumaan rappeuttavien sydän- ja muiden sairauksien kehittymistä.

Teksti: Jarmo Hörkkö

Stressi kuuluu ihmiselämään. Stressi on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta liiallisena se on haitallista. Stressi on parhaimmillaan myönteistä, se valmistaa elimistöä huippusuoritukseen. Kohtuullinen, väliaikainen stressi lisää tarkkaavaisuutta sekä keskittymis- ja suorituskykyä eli stressi on myös positiivinen voimavara.

Elämä ilman stressiä ei ole antoisaa, aivot tarvitsevat virikkeitä ja haasteita, koska mielekkään tekemisen puute heikentää ajattelua ja tietojen käsittelyn taitoja.

Liiallisena stressi häiritsee elimistön palautumisjärjestelmää ja johtaa uupumukseen. Siksi meidän olisi hyvä tunnistaa, miten positiivinen stressi muuttuu negatiiviseksi. Stressi heijastaa yleensä ihmisen omia kokemuksia rasittavassa tilanteessa. Stressi on myös ympäristön ja yksilön välistä vuorovaikutusta.

Stressi ja siihen liittyvät masennus ja ahdistuneisuus altistavat sydän- ja verisuonitaudeille ja kammioperäisille rytmihäiriöille. Tällöin esimerkiksi sepelvaltimotauti etenee elimistössä ja stressi sysää sairauden liikkeelle.

Henkiset paineet pahentavat sydänoireita. Miehen sydän reagoi erityisesti työstressiin ja naista raastavat ihmissuhteet. Kova henkinen paine saa sydämen pettämään, vaikkei sepelvaltimoissa olisikaan ahtaumia. Tutkimukset osoittavat, että psyyke käynnistää tapahtumaketjuja, jotka ilmenevät ruumillisina oireina ja sairauksina.

Stressin laatu vaihtelee. On olemassa sekä hyvää että huonoa stressiä. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa havaittiin tutkittavilla ihmisillä esiintyvän yhtä paljon niin myönteistä kuin kielteistäkin stressiä. Ero näiden välillä oli se, että positiivisesti stressaantunut ihminen tuntee saavansa tehdyksi asioita, kun taas negatiivisesti stressaantuneet kokivat, etteivät saa mitään aikaiseksi tai tehtäviä oli liikaa.

Toisaalta hyväkin stressi on pitkään jatkuessaan haitallista siinä kuin negatiivinenkin.

Jos positiivisesti stressaantunut ihminen uppoutuu vain työhönsä ja unohtaa levon, muut asiat saattavat menettää merkityksensä. Ystävyyssuhteet eivät enää kiinnosta tai ei haluta harrastaa mitään.

Hapettuminen ja matala-asteinen, krooninen tulehdus ovat kaksi pahinta terveyttä vaarantavaa tekijää. Elimistössä kehittyy hapetusstressi, kun kehoa suojaava antioksidanttipuolustus murtuu. Vapaita radikaaleja syntyy runsaasti kaikissa kroonisissa sairaustiloissa. Hapetusstressi pääsee valloilleen, kun radikaalien tuotanto ylittää tietyn tason ja sillä hetkellä käytettävissä olevat antioksidantit eivät kykene palauttamaan tasapainotilaa.

Hapetustressi muistuttaa sydämen toiminnan vajausta. Sydänlihaksen voima pettää, sydän laajenee ja laajennuttuaan tietyn pisteen yli kehittyy vajaatoiminta. Silloin tarvitaan useimmiten sydänlääkkeitä korjaamaan tilaa. Iän myötä elimistön antioksidanttien määrä myös vähenee ja keho on alttiimpi hapetusstressille.

Sydämen vajaatoiminnan yleisimmät syyt ovat sepelvaltiomotauti, sydäninfarkti, kohonnut verenpaine ja eteisvärinä. Sydäninfarktissa osa sydänlihaksesta menee kuolioon ja korvautuu sidekudoksella, mikä ei pysty supistumaan ja pumppaamaan verta. Kohonneen verenpaineen takia sydänlihas paksunee ja jäykistyy, jolloin sen pumppauskyky pienenee ja vajaatoimintapotilaan sydän yleensä suurenee.

Stressi lisää tulehdusta. On havaittu, että stressin yhteydessä tiettyjen tulehdustekijöiden määrä lisääntyy. Tulehdusta lisäävät myös huono ruokavalio, liian vähäinen tai liiallinen liikunta, unen puute, ylilihavuus tai sairaus.

Tupakointi, vähäinen liikunta ja raskas ruoka eivät sovi sydämelle. Veren kolesteroliarvot nousevat, suonet ahtautuvat ja verenpaine kohoaa. Lopulta sydän antaa periksi ja se uupuu.

Laihduttaminen ja siihen liittyvä painonhallinta on syytä aloittaa, jotta keskivartalo saadaan kapeammaksi. Naisilla tavoiteltava vyötärön ympärysmitta on alle 84 cm ja miehillä alle 90 cm. Ruokavaliosta on vähennettävä hiilihydraatteja, siihen on lisättävä kasviksia sekä vihanneksia, joiden kokonaissaannin tavoitteena vähintään on 800 g päivässä. Ruokavalioon ei kuulu kovetettuja kasvirasvoja ja transrasvoja. Liikuntaa on lisättävä merkittävästi, suositeltavaa on harjoittaa vähintään 30 minuuttia päivässä hyötyliikuntaa. Lisäksi on pyrittävä hyvään stressin hallintaan ja riittävän pitkään ja syvään yöuneen.

MITÄ?

MIKÄ?

Pycnogenolin ja ubikinonin synergia

* Pycnogenol® on voimakas antioksidantti, mikä vähentää elimistön hapettumista. Se hillitsee tehokkaasti tulehdusta vähentämällä tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa ja laskemalla voimakkaasti tulehdusarvoja, kuten CRP-arvoa.

* Omega-3:sta (kalaöljystä) syntyy kudoksissa välittäjäaineiden esiasteita, mitkä ovat elimistössä vahvoja tulehdusta ehkäiseviä yhdisteitä. Krooniset taudit, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit ja kakkostyypin diabetes ovat tulehdustiloja. Kalaöljy parantaa niiden ennustetta sammuttamalla tulehdusta.

* D-vitamiini vaimentaa reniini-angiotensiinijärjestelmän vaikutusta ja sitä kautta laskee verisuonia supistavien tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa sekä CRP-tasoa. D-vitamiinin puute lisää tulehdusta elimistössä.

* Magnesium alentaa CRP:tä ja vähentää tulehdusta, mikä parantaa sydämen toimintavajauksesta kärsivän ennustetta.

* Ubikinoni Q10 ja sen pelkistynut muoto ubikinoli on elimistön itse tuottama rasvaliukoinen antioksidantti, mitä tarvitaan lihassolujen energia-aineenvaihdunnassa. Voimakkaana antioksidanttina ubikinoni laskee tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa elimistössä.

* Seleeni on voimakas antioksidantti, mikä torjuu hapetusstressiä ja suojaa vapaaradikaalien aiheuttamalta vahingolta ja tukee kehon immuunipuolustusjärjestelmää.

Nämä kaksi luontaista ainetta toimivat saumattomasti yhteistyössä ja tehostavat sydämen toimintaa. Ubikinoni lisää sydänlihaksen energiaa ja pidentää verisuonia rentouttavan typpioksidin aktiivisuutta, Pycnogenol® vahvistaa sydämen seinämiä ja rentouttaa valtimoita tehostamalla kehon omaa typpioksidin tuotantoa.

Tulokset osoittavat Pycnogenolin ja ubikinonin yhdistelmän laskevan verenpainetta, lisäävän sydämen pumppaustehoa sekä laskevan hengitystiheyttä ja pulssia. Tutkimuksessa mitattiin juoksumaton avulla myös kävelymatkan mahdollinen pidentyminen sekä Pycnogenol-ryhmässä että lumelääkeryhmässä. Pycnogenolin ja ubikinonin yhdistelmän osoitettiin lisäävän kävelymatkaa moninkertaiseksi. Tämä voi todella laajentaa sydämen vajaatoiminnasta kärsivien henkilöiden elinpiiriä. Lisääntynyt sydämen pumppausvoima parantaa merkittävästi heidän elämänlaatuaan.