Mökkikauden alkaessa ensimmäisiä toimia on polttopuiden hankinta. Paljonko puista kannattaa maksaa ja mistä niitä saa? Olikos kiintokuutiossa enemmän puuta kuin pinokuutiossa vai päinvastoin?

Teksti ja kuvat: Tapio Romppainen

Jos omaa metsää ei ole eikä tuttavapiiriin satu kuulumaan metsänomistajaa, mökkiläisen polttopuutarpeissa palvelevat alaan erikoistuneet yritykset ja sahurit sekä polttopuupalveluja tarjoavat metsätilat.

Tietoja palveluntuottajista löytyy yleisimmin netistä ja kauppojen ilmoitustauluilta, joita kannattaa seurata erityisesti Pohjois-Suomessa liikkuessa. Valinta ja vertailu eri toimijoiden välillä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Mahdollisesti jopa murreilmauksilla rikastetut mittayksiköt, laatuluokat ja määrät tai niiden ilmoittamatta jättäminen voi johtaa tilanteeseen, joka ei vastaakaan ostajan määrä- ja hintamielikuvaa.

Selvitimme kuivan, noin 33 cm pitkän koivuklapin irtokuutiohintoja (i-m3) lehtemme jakelualueen eri osissa sijaitsevilta palvelutuottajilta. Yleisimpiä loppuhintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kuivuusaste ja kuivatustekniikka (ylivuotinen ilmakuivattu tai lämpökuivattu), toimituserän suuruus, mahdolliset kuljetusmaksut ja lisäpalvelut, (esimerkiksi vajaan pinoaminen tai pakkaukseen liittyvät maksut) sekä puun laatuluokka. Toimituskuluista sovitaan yleisimmin joko etäisyyteen perustuvan kilometrikorvauksen tai toimitusalueista laaditun hinnaston mukaan.

Hintoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota ilmoitettuun tilavuusmittaan. Tavallisesti hinta ilmoitetaan irtokuutio- eli heittokuutiometreinä. Erityisesti suuremmissa klapilaatikkotoimituksissa hinta voidaan ilmoittaa myös pinokuutiometreinä. Kuutiohinta on tällöin korkeampi, koska tiiviisti pinottua puuta mahtuu yhteen pinokuutiometriin enemmän kuin yhteen irtokuutioon.

Oheisena ilmoitettuja hintoja edullisempia ovat klapit, jotka ovat tuoreita tai joiden kosteus on noin 25 – 35 prosenttia, sekä sekaklapit ja polttopuut jotka kuuluvat alempaan laatuluokkaan esimerkiksi näkyvien home- tai lahovaurioiden vuoksi. Näitä vaihtoehtoja tarjoavat mm. sivutoimenaan tai eläkeharrastuksenaan polttopuuta sahaavat metsänomistajat. Tee-se-itse miehelle voi vaihtoehtona olla myös klapikoneen vuokraus tai polttopuiden urakointipalvelun tilaaminen yhteistyössä mökkinaapureiden kanssa.

Alla mainitut yritykset toimittavat kotimaista puuta nouto- ja kuljetuspalveluna. Klapien irtokuutiohinnat sisältävät alv:n. Yleisimmät toimituserät vaihtelevat 1-25 i-m3 välillä ja maksimi kertakuorma irtotavarana noin 25 im3:ä tai 20 säkkilavaa, kuivuusluokka 20 % tai alle.

T:mi Pentti Pekkala, Simo (Kemi-Tornio-alue), hinta: 65 e/i-m3. Muuta: klapikoneen vuokraus.

Anttila Reijo, Vaala (Vaala ja lähialueet), hinta: 45 e/i-m3. Muuta: toimitus 1,1 i-m3:n säkkipakkauksissa, hinta: 50 e.

Särkkäin mökkipalvelu, Kalajoki (Hiekkasärkkien matkailualue), hinta: 55 e/i-m3. Muuta: klapit varastoon toimitettuna. Kiinteistö- huolto- sekä polttopuupalvelu 24/7. Polttopuut metsähallituksen kohteisiin vaellusreitille sekä lähisaariin huolto- ja ylläpitosopimukseen sisältyen.

Klapitiimi, Kokkola (Kokkolasta n. 100 km:n säteellä sekä Klaukkalan toimipisteestä n. 100 km:n säteellä), hinta: 50-70 e/i-m3. Muuta: 0,4 ja 0,7 sekä 1,1 pinokuution (p-m3) puisten klapilaatikkojen toimitus- ja vaihtopalvelu.

Linnanklapi, Hämeenlinna (Hämeenlinnan ja Valkeakosken seutu), hinta: 55 e/i-m3. Muuta: paljon eri vaihtoehtoja esim. kuusi-, leppä- ja sekaklapit sekä tilauspuut. Metsät PEFC-sertifioituja.

Metsolan piha- ja puupalvelu, Lahti (Lahti ja ympäristökunnat/Päijät-Häme), hinta: 59 e/i-m3. Muuta: A-laatuluokan klapit saatavana myös 40 ja 60 litran piensäkeissä liiteriin toimitettuna, sekä käsin valikoitu klapi 46 litran pahvilaatikossa. Puunkaadot sekä klapiurakat, pihatuotteet ja -rakennukset.

Polttopuun mittayksiköitä

• Polttopuulla tarkoitetaan katkottua ja halkaistua, esimerkiksi uunien ja takkojen sekä kiinteistöjen lämmitykseen valmistettua poltettavaa puuta. Polttopuu on katkottu yleensä 15 – 100 cm:n mittaiseksi tulisijan mittojen mukaan. Kuivan polttopuun määritelmä vaihtelee alle 25 prosentista alle 20 prosenttiin.

• Pölkky (pölli) on katkaistu ja karsittu puun runko. Polttopuuksi tarkoitetut pölkyt katkaistaan noin 3 metriä pitkiksi. Klapeiksi/pilkkeiksi valmistettavien pölkkyjen halkaisija vaihtelee noin 8 -20 cm:n välillä.

• Halkoja saadaan kun pölkky katkaistaan noin metrin pituiseksi. Halkaisijaltaan paksut halot halkaistaan kahtia tai useampaan osaan käsittelyn helpottamiseksi. Halkoa käytetään välivaiheena klapien/pilkkeiden teossa. Raaka-aineen mukaan halkoja nimitetään koivuhaloiksi ja sekahaloiksi, joissa on muitakin puulajeja kuin koivua. Puhekielessä ja eri murrealueilla sanalla halko voidaan tarkoittaa myös pieniksi pilkottuja polttopuita.

Klapi/Pilke (myös klapi, klappi, lapi, klapu, lapi tai kalikka).

• Pilkottuja polttopuita nimitetään alueen murreperimän mukaan yleisimmin klapiksi tai pilkkeiksi. Klapeja/pilkkeitä saadaan kun halko katkaistaan käyttötarkoituksen mukaan 25, 33 tai 50 cm:n pituiseksi ja halkaistaan edelleen kahdeksi tai useammaksi palaksi.

• Eri murrealueilla pilkkeellä voidaan tarkoitetaan myös tervanpoltossa käytettävää tai puukaasuttimen polttoaineeksi pieneksi (esim. 15 cm pituiseksi) pilkottua puuta.

• Ranka on yleisnimitys karsitulle ja tyvestä halkaisijaltaan noin 3-8 senttiä vahvalle sekä 3-5 metriä pitkille puille jotka sahataan yleisimmin pyöreiksi polttopuiksi. Puun paksumpi osa voidaan halkaista edelleen pilkkeiksi.

• Puubriketti valmistetaan kuivista puunlastuista noin klapin kokoiseksi puristamalla. Niitä käytetään klapien tapaan lämmityksessä sekä takkapuina.

• Kiintokuutiometri (k-m3) on umpipuinen kuutio, jonka jokainen mitattava sivu on yhden metrin mittainen (pituus x leveys x korkeus).

• Pinokuutiometri (p-m3) tarkoittaa kuutiometrin kokoista, käsin tiiviiksi pinottua klapipinoa. Yhdestä kiintokuutiometristä tulee klapeja ilmaraot sisältäen noin 1,5 pinokuutiometriä.

• Irtokuutiometri/heittokuutiometri (i-m3) tarkoittaa kuutiometrin kokoisen tilavuuden täyttävää klapimäärää esimerkiksi peräkärryn lavalle heiteltynä. Yhdestä kiintokuutiometristä tulee klapeja ilmaraot sisältäen noin 2,5 irtokuutiometriä.

• Vanhoja ja vielä puhekielessä käytettyjä polttopuun mittayksiköitä ovat yhtä pinokuutiometriä vastaava motti ja neljää pinokuutiometriä vastaava syli. Murrealueesta ja asiayhteydestä riippuen motti-sanalla voidaan ilmaista myös yleisesti puun kiinto-, heitto- tai irtokuutiometrin tilavuutta.