Vaalipuheita (vinjetti)

Viime aikoina on julkaistu useita uutisia ja tutkimuksia, joiden viesti on sama: vain murto-osa lapsista ja nuorista liikkuu riittävästi edes oman terveytensä ylläpitämiseksi.

Tämä on miljardiluokan talouskysymys.

Terveydenhuollon määrärahat eivät tule riittämään tulevaisuudessa, jos emme pidä huolta omasta sekä lastemme henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Keskustan eduskuntavaaliohjelmassa yhtenä tavoitteena on perusopetuksen koulupäivän rakenteen uudistaminen niin, että jokaiseen koulupäivään kuuluu tunti liikuntaa.

Toimivin ratkaisu olisi joustavan koulupäivän malli, jossa harrastus-, aamu- ja iltapäiväkerhot nivotaan yhteen koulupäivän kanssa. Tällainen malli tukisi parhaiten lasten tervettä kasvua ja -kehitystä, lasten ja perheiden hyvinvointia sekä perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Olen työssäni nähnyt, että säännöllinen harrastustoiminta on yksi parhaita tapoja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja samalla ehkäistä syrjäytymistä.

Koulupäivän uudistaminen on yksinkertaisin ja edullisin tapa mahdollistaa jokaiselle lapselle oikeus osallistua säännöllisesti mielekkääseen liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

Antti Kalliomaa

Kansanedustajaehdokas (kesk.)

Suomen Nuorisoseurat ry:n pääsihteeri