Pajayrittäjä saa keskittyä omaan osaamiseensa, Omapaja Oy pyörittää byrokratian ja kantaa riskin

Omapajan kanssa toimintaa aloittava yrittäjä voi kokeilla yrittämistä ilman riskiä. Itsensä työllistävä voi laskuttaa oman työnsä ilman oman yrityksen perustamista. Työnantaja voi hyödyntää Omapajaa vuokratyön tavoin. Omapaja Oy tarjoaa yrityshautomon, kirjanpitäjän ja mainostoimiston palvelut kaikki samasta paikasta.

Teksti: Reetta Ahola

Yrittäjäkaverit Ilkka Karttunen ja Markku Jääskeläinen pitivät vuosituhannen vaihteessa yrittäjävalmennuksia lähinnä Lapissa. Valmennuskurssin loputtua vain harva osallistujista oli valmis perustamaan oman yrityksen. Riskinotto pelotti. Kaverit alkoivat kehittää ideaa, miten rakentaa toiminta-alusta, jonka kautta yrittäjät voisivat harjoittaa riskittömästi yritystoimintaa. Omapaja Oy alkoi kehittyä.

Jääskeläisen mukaan Omapaja on oivallinen vaihtoehto perinteisen pienyrityksen, eli useimmissa tapauksissa toiminimen perustamisen tilalle tai itsensä työllistäville, jotka haluavat laskuttaa oman työnsä. Tänä päivänä on paljon toimialoja, missä itsensä työllistäminen yrittäjämäisesti on ainoita mahdollisuuksia työllistyä.

– Omapajan palvelussa säästyy toiminimen perustamiseen liittyvältä paperityöltä. Lisäksi liittyminen Omapajaan on täysin maksutonta, kun taas toiminimen perustamiskustannukset ovat noin 100 euron luokkaa.

Omapajassa pajayrittäjä – kuten Omapaja nimittää asiakkaitaan – tekee oman alansa työt, Omapaja Oy laskuttaa työn pajayrittäjän asiakkaalta ja kirjaa myynnin pajayrittäjälle tuloksi.

– Lisäksi, aivan kuin toiminimelläkin, pajayrittäjä toimittaa meille työhön liittyvistä vähennyskelpoisista kuluista kuitit ja me kirjaamme kulut hänelle menoksi.

Eli Omapaja hoitaa pajayrittäjän kirjanpidon, laatii arvonlisäverolaskelman ja maksaa pajayrittäjän alv:n verottajalle.

– Kiteytettynä pajayrittäjä toimii yrittäjämäisesti, mutta hänen ei tarvitse perustaa omaa yritystä, eikä vaivata päätään byrokratialla, vaan hän saa keskittyä täysillä omaan työhönsä, omaan perusosaamiseensa, Jääskeläinen sanoo.

Omapajan kautta voi tehdä töitä myös vakituisessa työsuhteessa, eli omapaja on yksi työntekemisen vaihtoehto.

– Lisäksi Omapaja on myös työnantajille oivallinen tapa ottaa ihmisiä töihin. Työnantajan ei tarvitse ottaa työntekijöitä omille palkkalistoilleen. Omapajan kautta työllistäminen on siten verrattavissa vuokratyöhön. Tosin näemme, että pajayrittäjä on sitoutuneempi ja vastuullisempi, kun määrittelee itse työnsä hinnan ja sen, mihin tekee töitä, Jääskeläinen toteaa.

Omapaja tarjoaa taloushallinnollisen osaamisen lisäksi myös markkinointi- ja myynninedistämispalveluita sekä mainostoimistopalveluita. Toiminnan alussa Omapaja auttaa pajayrittäjiä toimintasuunnitelman teossa.

– Yhdessä pajayrittäjän kanssa laatimamme toimintasuunnitelma on tarkasti toiminnan tasolle määritelty kartta, jota lukemalla ja seuraamalla yrittäjällä on mahdollisuus edetä suurin harppauksin kohti tavoitteita ja tuloksen maksimointia.

– Hyvin tärkeäksi palvelumuodoksemme pajayrittäjät ovat kokeneet yhdessä suunnittelemamme hinnoittelumallin. Hinnoittelun suunnittelulla pajayrittäjämme välttää tyypillisen alihinnoitteluun liittyvän virheen, johon useat aloittavat yrittäjät sortuvat, Jääskeläinen sanoo.

Omapajassa on pajayrittäjiä tällä hetkellä muutama sata, he ovat monilta eri toimialoilta ja ympäri Suomen sekä myös ulkomailta. He voivat olla täysipäiväisiä tai osa-aikaisia yrittäjiä.

– Pajayrittäjiä on laidasta laitaan. Omapajalla on pajayrittäjinä mm. timpureita, maalareita, graafikoita, kääntäjiä, hierojia, jälleenmyyjiä, personal trainereita ja jopa synnytysvalmentajia.

– Omapaja-nimi kuvastaa sitä, että pajayrittäjä on tekemässä työtä omalle itselleen. Mielestämme suomalainen sana ”paja” kuvastaa erinomaisesti suomalaista tekemistä, paremmin kuin vieraskieliset workshopit, Matti Jääskeläinen sanoo.

Pajalainen maksaa Omapajasta ostamastaan palvelusta 4–8% palveluprovision asiakkailtaan laskuttamastaan summasta, eli liikevaihdostaan. Erillisiä kuukausimaksuja ei ole.

– Omapajalle maksettava palveluprovisio määräytyy pajayrittäjän toimialan ja meiltä ostamiensa palveluiden mukaisesti, Jääskeläinen kertoo.

Kaikki palvelut, myös Omapajan graafikon markkinointi- ja myynninedistämispalvelut sisältyvät palveluprovisoon, ainoastaan, mikäli pajayrittäjä haluaa Omapajalta laajempia markkinointimateriaaleja, kuten esimerkiksi kotisivuja, se laskutetaan erikseen.

Jääskeläisen mukaan Omapajaa voisi verrata kuntosaliin, jonka jäsen voi olla niin kauan kuin haluaa.

– Käytössäsi ovat modernit laitteet ja personal trainerit, jotka huolehtivat siitä, että teet liikkeet turvallisesti ja pysyt sovitussa kunto-ohjelmassa.

Omapajaan verrattavaa yrittäjiä auttavaa palvelutoimintaa Suomessa ei juurikaan ole, jotkut työosuuskunnat eli laskutusosuuskunnat toimivat samoin periaattein, mutta suppeammin.

Jääskeläinen uskoo, että tulevaisuudessa Omapajan tarjoamalle mahdollisuudelle riskittömään yrittämiseen tulee olemaan entistä enemmän kysyntää, koska työn tekemisen muodot ovat Suomessakin vahvassa murroksessa.

– Vallankin ns. toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet tulevat Suomessa vähenemään noin 15–20 prosentin luokkaa, mutta työn määrä ei vähene. Tästä seuraa, että yrittäjämäinen toimintapa työn tekemisessä tulee lisääntymään, ja se sopiikin hyvin omatoimisille, aktiivisille ihmisille.

”Hinnoittelun suunnittelulla pajayrittäjämme välttää tyypillisen alihinnoitteluun liittyvän virheen, johon useat aloittavat yrittäjät sortuvat.”
”Omapaja-nimi kuvastaa sitä, että pajayrittäjä on tekemässä työtä omalle itselleen.”

MITÄ?

Ilmainen webinaari

Omapaja järjestää kaikille avoimen, ilmaisen webinaarin to 14.1.2016 klo 18.00.

- Webinaarin aiheena on paja-info, jossa kerromme toiminnastamme tarkemmin

- Ilmoittaudu webinaariin osoitteessaomapaja.com/webinaari